Skip to main content
(press enter)

Orbit 360 login page

Orbit 360 crescent logo
Orbit 360 crescent logo

Mae Orbit360 yn system adborth cleifion chydweithiwr penodol o’r pen i’r diwedd, yn rhoi adborth gan gydweithiwr sy’n integreiddio’n uniongyrchol i’r System Ailddilysu Arfarnu Meddygol (MARS).

Datblygwyd y system gan yr Uned Cymorth Ailddilysu a’r Tim Digidol, fel rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru, i gernogi pob meddyg sydd a chysylltiad rhangnodedig a chorff a ddynodwyd gan a GIG yng Nghymru.

English
 

Login Form

Don't have an account? Cofrestru