Wedi canfod porwr hen ffasiwn

You are currently using an outdated browser. Although this site will work on IE11 it will not provide the best usability experience. We recommend using a modern browser such as the latest version of Chrome, Edge or FireFox. If you don't have this on your machine, please contact your IT department and ask them to install it for you.

Polisi Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur, tabled neu ddyfais symudol gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir gan y rhan fwyaf o wefannau modern i alluogi ymarferoldeb, i helpu'r safle i weithio'n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth am y defnydd o'r safle i'r perchenogion.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid ydych yn dal unrhyw wybodaeth am ba safleoedd yr ydych wedi ymweld â hwy cyn i chi ddod yma. Dim ond cwcis cwbl angenrheidiol o ran perfformiad ac ymarferoldeb rydym yn eu defnyddio.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.

Gosodiadau cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, un math yn unig ac maent yn gwcis cwbl angenrheidiol. Mae angen i'r cwcis hyn aros ymlaen er mwyn i’n gwefan ddarparu'r gwasanaeth sydd ei angen arnoch chi.

Cwcis hanfodol

Rhaid i'r rhain bob amser fod arno

Mae'r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel cofio eich cynnydd trwy ffurflen a thrafod prosesau mewngofnodi.

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai nodweddion safle sy'n dibynnu ar gwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatau rhywfaint o reolaeth dros gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org, neu defnyddiwch y swyddogaeth "Help" yn eich porwr.